משנה תורה - ספר משפטים - הלכות טוען ונטען - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז


הלכות טוען ונטען

מצות עשה אחת היא, והיא דין טוען ומודה או כופר.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.