תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ב

א וישלח יהושוע-בן-נון מן-השיטים שניים-אנשים מרגלים, חרש לאמור, לכו ראו את-הארץ, ואת-יריחו; וילכו ויבואו בית-אישה זונה, ושמה רחב--וישכבו-שמה.  ב וייאמר, למלך יריחו לאמור:  הנה אנשים באו הנה הלילה, מבני ישראל--לחפור את-הארץ.  ג וישלח מלך יריחו, אל-רחב לאמור:  הוציאי האנשים הבאים אלייך, אשר-באו לביתך--כי לחפור את-כל-הארץ, באו.  ד ותיקח האישה את-שני האנשים, ותצפנו; ותאמר כן, באו אליי האנשים, ולא ידעתי, מאיין המה.  ה ויהי השער לסגור, בחושך והאנשים יצאו--לא ידעתי, אנה הלכו האנשים; רדפו מהר אחריהם, כי תשיגום.  ו והיא, העלתם הגגה; ותטמנם בפשתי העץ, הערוכות לה על-הגג.  ז והאנשים, רדפו אחריהם דרך הירדן, על, המעברות; והשער סגרו--אחרי, כאשר יצאו הרודפים אחריהם.  ח והמה, טרם ישכבון; והיא עלתה עליהם, על-הגג.  ט ותאמר, אל-האנשים--ידעתי, כי-נתן יהוה לכם את-הארץ; וכי-נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל-יושבי הארץ מפניכם.  י כי שמענו, את אשר-הוביש יהוה את-מי ים-סוף מפניכם, בצאתכם, ממצריים; ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולעוג--אשר החרמתם, אותם.  יא ונשמע ויימס לבבנו, ולא-קמה עוד רוח באיש מפניכם:  כי, יהוה אלוהיכם--הוא אלוהים בשמיים ממעל, ועל-הארץ מתחת.  יב ועתה, הישבעו-נא לי ביהוה, כי-עשיתי עימכם, חסד; ועשיתם גם-אתם עם-בית אבי, חסד, ונתתם לי, אות אמת.  יג והחייתם את-אבי ואת-אימי, ואת-אחיי ואת-אחיותיי, ואת, כל-אשר להם; והצלתם את-נפשותינו, ממוות.  יד ויאמרו לה האנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו, את-דברנו זה; והיה, בתת-יהוה לנו את-הארץ, ועשינו עימך, חסד ואמת.  טו ותורידם בחבל, בעד החלון:  כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת.  טז ותאמר להם ההרה לכו, פן-יפגעו בכם הרודפים; ונחבאתם שמה שלושת ימים, עד שוב הרודפים, ואחר, תלכו לדרככם.  יז ויאמרו אליה, האנשים:  נקיים אנחנו, משבועתך הזה אשר השבעתנו.  יח הנה אנחנו באים, בארץ; את-תקוות חוט השני הזה תקשרי, בחלון אשר הורדתנו בו, ואת-אביך ואת-אימך ואת-אחייך ואת כל-בית אביך, תאספי אלייך הביתה.  יט והיה כול אשר-ייצא מדלתי ביתך החוצה, דמו בראשו--ואנחנו נקיים; וכול אשר יהיה איתך, בבית--דמו בראשנו, אם-יד תהיה-בו.  כ ואם-תגידי, את-דברנו זה--והיינו נקיים, משבועתך אשר השבעתנו.  כא ותאמר כדבריכם כן-הוא, ותשלחם וילכו; ותקשור את-תקוות השני, בחלון.  כב וילכו, ויבואו ההרה, ויישבו שם שלושת ימים, עד-שבו הרודפים; ויבקשו הרודפים בכל-הדרך, ולא מצאו.  כג וישובו שני האנשים, ויירדו מההר, ויעברו ויבואו, אל-יהושוע בן-נון; ויספרו-לו--את כל-המוצאות, אותם.  כד ויאמרו, אל-יהושוע, כי-נתן יהוה בידנו, את-כל-הארץ; וגם-נמוגו כל-יושבי הארץ, מפנינו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?