תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ג

א וישכם יהושוע בבוקר ויסעו מהשיטים, ויבואו עד-הירדן--הוא, וכל-בני ישראל; וילינו שם, טרם יעבורו.  ב ויהי, מקצה שלושת ימים; ויעברו השוטרים, בקרב המחנה.  ג ויצוו, את-העם לאמור, כראותכם את ארון ברית-יהוה אלוהיכם, והכוהנים הלויים נושאים אותו--ואתם, תסעו ממקומכם, והלכתם, אחריו.  ד אך רחוק יהיה, ביניכם וביניו, כאלפיים אמה, במידה:  אל-תקרבו אליו, למען אשר-תדעו את-הדרך אשר תלכו-בה--כי לא עברתם בדרך, מתמול שלשום.  {פ}

ה ויאמר יהושוע אל-העם, התקדשו:  כי מחר, יעשה יהוה בקרבכם--נפלאות.  ו ויאמר יהושוע, אל-הכוהנים לאמור, שאו את-ארון הברית, ועברו לפני העם; וישאו את-ארון הברית, וילכו לפני העם.  {ס}

ז ויאמר יהוה, אל-יהושוע, היום הזה אחל גדלך, בעיני כל-ישראל:  אשר, יידעון, כי כאשר הייתי עם-משה, אהיה עימך.  ח ואתה, תצווה את-הכוהנים, נושאי ארון-הברית, לאמור:  כבואכם, עד-קצה מי הירדן, בירדן, תעמודו.  {פ}

ט ויאמר יהושוע, אל-בני ישראל:  גושו הנה--ושמעו, את-דברי יהוה אלוהיכם.  י ויאמר יהושוע--בזאת תדעון, כי אל חי בקרבכם; והורש יוריש מפניכם את-הכנעני ואת-החיתי ואת-החיווי, ואת-הפריזי ואת-הגרגשי, והאמורי, והיבוסי.  יא הנה ארון הברית, אדון כל-הארץ, עובר לפניכם, בירדן.  יב ועתה, קחו לכם שני עשר איש, משבטי, ישראל--איש-אחד איש-אחד, לשבט.  יג והיה כנוח כפות רגלי הכוהנים נושאי ארון יהוה אדון כל-הארץ, במי הירדן, מי הירדן ייכרתון, המים היורדים מלמעלה; ויעמדו, נד אחד.  יד ויהי, בנסוע העם מאוהליהם, לעבור, את-הירדן; והכוהנים, נושאי הארון הברית--לפני העם.  טו וכבוא נושאי הארון, עד-הירדן, ורגלי הכוהנים נושאי הארון, נטבלו בקצה המים; והירדן, מלא על-כל-גדותיו, כול, ימי קציר.  טז ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד-אחד, הרחק מאוד מאדם העיר אשר מצד צרתן, והיורדים על ים הערבה ים-המלח, תמו נכרתו; והעם עברו, נגד יריחו.  יז ויעמדו הכוהנים נושאי הארון ברית-יהוה בחרבה, בתוך הירדן--הכן; וכל-ישראל, עוברים בחרבה, עד אשר-תמו כל-הגוי, לעבור את-הירדן.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?