תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ה

א ויהי כשמוע כל-מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל-מלכי הכנעני אשר על-הים, את אשר-הוביש יהוה את-מי הירדן מפני בני-ישראל, עד-עוברם; ויימס לבבם, ולא-היה בם עוד רוח, מפני, בני-ישראל.  {פ}

ב בעת ההיא, אמר יהוה אל-יהושוע, עשה לך, חרבות צורים; ושוב מול את-בני-ישראל, שנית.  ג ויעש-לו יהושוע, חרבות צורים; וימל את-בני ישראל, אל-גבעת הערלות.  ד וזה הדבר, אשר-מל יהושוע:  כל-העם היוצא ממצריים הזכרים כול אנשי המלחמה, מתו במדבר בדרך, בצאתם, ממצריים.  ה כי-מולים היו, כל-העם היוצאים; וכל-העם היילודים במדבר בדרך, בצאתם ממצריים--לא-מלו.  ו כי ארבעים שנה, הלכו בני-ישראל במדבר, עד-תום כל-הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצריים, אשר לא-שמעו בקול יהוה:  אשר נשבע יהוה, להם, לבלתי הראותם את-הארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת לנו, ארץ זבת חלב ודבש.  ז ואת-בניהם הקים תחתם, אותם מל יהושוע:  כי-ערלים היו, כי לא-מלו אותם בדרך.  ח ויהי כאשר-תמו כל-הגוי, להימול; ויישבו תחתם במחנה, עד חיותם.  {פ}

ט ויאמר יהוה, אל-יהושוע, היום גלותי את-חרפת מצריים, מעליכם; ויקרא שם המקום ההוא, גלגל, עד, היום הזה.  י ויחנו בני-ישראל, בגלגל; ויעשו את-הפסח בארבעה עשר יום לחודש, בערב--בערבות יריחו.  יא ויאכלו מעבור הארץ, ממוחרת הפסח--מצות וקלוי:  בעצם, היום הזה.  יב וישבות המן ממוחרת, באוכלם מעבור הארץ, ולא-היה עוד לבני ישראל, מן; ויאכלו, מתבואת ארץ כנען, בשנה, ההיא.  {ס}

יג ויהי, בהיות יהושוע ביריחו, ויישא עיניו וירא, והנה-איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו; וילך יהושוע אליו ויאמר לו, הלנו אתה אם-לצרינו.  יד ויאמר לא, כי אני שר-צבא-יהוה--עתה באתי; וייפול יהושוע אל-פניו ארצה, וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל-עבדו.  טו ויאמר שר-צבא יהוה אל-יהושוע, של-נעלך מעל רגלך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא; ויעש יהושוע, כן.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?