תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יא

א ויהי, כשמוע יבין מלך-חצור; וישלח, אל-יובב מלך מדון, ואל-מלך שמרון, ואל-מלך אכשף.  ב ואל-המלכים אשר מצפון, בהר ובערבה נגב כינרות--ובשפילה; ובנפות דור, מים.  ג הכנעני ממזרח ומים, והאמורי והחיתי והפריזי והיבוסי בהר; והחיווי תחת חרמון, בארץ המצפה.  ד וייצאו הם, וכל-מחניהם עימם--עם-רב, כחול אשר על-שפת-הים לרוב; וסוס ורכב, רב-מאוד.  ה וייוועדו, כול המלכים האלה; ויבואו ויחנו יחדיו, אל-מי מרום, להילחם, עם-ישראל.  {פ}

ו ויאמר יהוה אל-יהושוע, אל-תירא מפניהם--כי-מחר כעת הזאת אנוכי נותן את-כולם חללים, לפני ישראל; את-סוסיהם תעקר, ואת-מרכבותיהם תשרוף באש.  ז ויבוא יהושוע וכל-עם המלחמה עימו עליהם, על-מי מרום--פתאום; וייפלו, בהם.  ח וייתנם יהוה ביד-ישראל, ויכום, וירדפום עד-צידון רבה ועד משרפות מים, ועד-בקעת מצפה מזרחה; ויכום, עד-בלתי השאיר-להם שריד.  ט ויעש להם יהושוע, כאשר אמר-לו יהוה:  את-סוסיהם עיקר, ואת-מרכבותיהם שרף באש.  {ס}

י וישב יהושוע בעת ההיא, וילכוד את-חצור, ואת-מלכה, הכה בחרב:  כי-חצור לפנים--היא, ראש כל-הממלכות האלה.  יא ויכו את-כל-הנפש אשר-בה לפי-חרב, החרם--לא נותר, כל-נשמה; ואת-חצור, שרף באש.  יב ואת-כל-ערי המלכים-האלה ואת-כל-מלכיהם לכד יהושוע, ויכם לפי-חרב--החרים אותם:  כאשר ציווה, משה עבד יהוה.  יג רק כל-הערים, העומדות על-תילם--לא שרפם, ישראל:  זולתי את-חצור לבדה, שרף יהושוע.  יד וכול שלל הערים האלה, והבהמה, בזזו להם, בני ישראל:  רק את-כל-האדם הכו לפי-חרב, עד-השמידם אותם--לא השאירו, כל-נשמה.  טו כאשר ציווה יהוה את-משה עבדו, כן-ציווה משה את-יהושוע; וכן, עשה יהושוע--לא-הסיר דבר, מכול אשר-ציווה יהוה את-משה.  טז וייקח יהושוע את-כל-הארץ הזאת, ההר ואת-כל-הנגב ואת כל-ארץ הגושן, ואת-השפילה, ואת-הערבה; ואת-הר ישראל, ושפילתו.  יז מן-ההר החלק, העולה שעיר, ועד-בעל גד בבקעת הלבנון, תחת הר-חרמון; ואת כל-מלכיהם לכד, ויכם וימיתם.  יח ימים רבים, עשה יהושוע את-כל-המלכים האלה--מלחמה.  יט לא-הייתה עיר, אשר השלימה אל-בני ישראל, בלתי החיווי, יושבי גבעון:  את-הכול, לקחו במלחמה.  כ כי מאת יהוה הייתה לחזק את-ליבם לקראת המלחמה את-ישראל, למען החרימם, לבלתי היות-להם, תחינה:  כי למען השמידם, כאשר ציווה יהוה את-משה.  {ס}

כא ויבוא יהושוע בעת ההיא, ויכרת את-הענקים מן-ההר מן-חברון מן-דביר מן-ענב, ומכול הר יהודה, ומכול הר ישראל:  עם-עריהם, החרימם יהושוע.  כב לא-נותר ענקים, בארץ בני ישראל:  רק, בעזה בגת ובאשדוד--נשארו.  כג וייקח יהושוע את-כל-הארץ, ככול אשר דיבר יהוה אל-משה, וייתנה יהושוע לנחלה לישראל כמחלקותם, לשבטיהם; והארץ שקטה, ממלחמה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?