תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יג

א ויהושוע זקן, בא בימים; ויאמר יהוה אליו, אתה זקנת באת בימים, והארץ נשארה הרבה-מאוד, לרשתה.  ב זאת הארץ, הנשארת:  כל-גלילות הפלשתים, וכל-הגשורי.  ג מן-השיחור אשר על-פני מצריים, ועד גבול עקרון צפונה--לכנעני, תיחשב; חמשת סרני פלשתים, העזתי והאשדודי האשקלוני הגיתי, והעקרוני, והעווים.  ד מתימן כל-ארץ הכנעני, ומערה אשר לצידונים--עד-אפקה:  עד, גבול האמורי.  ה והארץ הגבלי, וכל-הלבנון מזרח השמש, מבעל גד, תחת הר-חרמון--עד, לבוא חמת.  ו כל-יושבי ההר מן-הלבנון עד-משרפות מים, כל-צידונים--אנוכי אורישם, מפני בני ישראל:  רק הפילהא לישראל, בנחלה, כאשר, ציוויתיך.  ז ועתה, חלק את-הארץ הזאת בנחלה--לתשעת השבטים; וחצי, השבט המנשה.  ח עימו, הראובני והגדי, לקחו, נחלתם--אשר נתן להם משה, בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם, משה עבד יהוה.  ט מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל, וכל-המישור מידבא--עד-דיבון.  י וכול, ערי סיחון מלך האמורי, אשר מלך, בחשבון--עד-גבול, בני עמון.  יא והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי, וכול הר חרמון וכל-הבשן--עד-סלכה.  יב כל-ממלכות עוג בבשן, אשר-מלך בעשתרות ובאדרעי:  הוא נשאר מיתר הרפאים, ויכם משה ויורישם.  יג ולא הורישו בני ישראל, את-הגשורי ואת-המעכתי; ויישב גשור ומעכת בקרב ישראל, עד היום הזה.  יד רק לשבט הלוי, לא נתן נחלה:  אישי יהוה אלוהי ישראל, הוא נחלתו, כאשר, דיבר-לו.  {פ}

טו וייתן משה, למטה בני-ראובן למשפחותם.  טז ויהי להם הגבול, מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל וכל-המישור--על-מידבא.  יז חשבון וכל-עריה, אשר במישור; דיבון ובמות בעל, ובית בעל מעון.  יח ויהצה וקדמות, ומפעת.  יט וקריתיים ושבמה, וצרת השחר בהר העמק.  כ ובית פעור ואשדות הפסגה, ובית הישימות.  כא וכול, ערי המישור, וכל-ממלכות סיחון מלך האמורי, אשר מלך בחשבון:  אשר הכה משה אותו ואת-נשיאי מדיין, את-אווי ואת-רקם ואת-צור ואת-חור ואת-רבע, נסיכי סיחון, יושבי הארץ.  כב ואת-בלעם בן-בעור, הקוסם--הרגו בני-ישראל בחרב, אל-חלליהם.  כג ויהי, גבול בני ראובן--הירדן, וגבול:  זאת נחלת בני-ראובן למשפחותם, הערים וחצריהן.  {פ}

כד וייתן משה למטה-גד, לבני-גד למשפחותם.  כה ויהי להם, הגבול--יעזר וכל-ערי הגלעד, וחצי ארץ בני עמון:  עד-ערוער, אשר על-פני רבה.  כו ומחשבון עד-רמת המצפה, ובטונים; וממחניים, עד-גבול לדביר.  כז ובעמק בית הרם ובית נמרה וסוכות וצפון, יתר ממלכות סיחון מלך חשבון, הירדן, וגבול--עד-קצה ים-כינרת, עבר הירדן מזרחה.  כח זאת נחלת בני-גד, למשפחותם, הערים, וחצריהם.  {ס}

כט וייתן משה, לחצי שבט מנשה; ויהי, לחצי מטה בני-מנשה--למשפחותם.  ל ויהי גבולם, ממחניים כל-הבשן כל-ממלכות עוג מלך-הבשן וכל-חוות יאיר אשר בבשן--שישים עיר.  לא וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי, ערי ממלכות עוג בבשן, לבני מכיר בן-מנשה, לחצי בני-מכיר למשפחותם.  לב אלה, אשר-ניחל משה בערבות מואב, מעבר לירדן יריחו, מזרחה.  {פ}

לג ולשבט, הלוי--לא-נתן משה, נחלה:  יהוה אלוהי ישראל, הוא נחלתם, כאשר, דיבר להם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?