תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יז

א ויהי הגורל למטה מנשה, כי-הוא בכור יוסף--למכיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי-לו, הגלעד והבשן.  ב ויהי לבני מנשה הנותרים, למשפחותם--לבני אביעזר ולבני-חלק ולבני אשריאל ולבני-שכם, ולבני-חפר ולבני שמידע; אלה בני מנשה בן-יוסף, הזכרים--למשפחותם.  ג ולצלופחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה, לא-היו לו בנים--כי אם-בנות; ואלה, שמות בנותיו--מחלה ונועה, חוגלה מלכה ותרצה.  ד ותקרבנה לפני אלעזר הכוהן ולפני יהושוע בן-נון, ולפני הנשיאים לאמור, יהוה ציווה את-משה, לתת-לנו נחלה בתוך אחינו; וייתן להם אל-פי יהוה, נחלה, בתוך, אחי אביהן.  ה וייפלו חבלי-מנשה, עשרה--לבד מארץ הגלעד, והבשן, אשר, מעבר לירדן.  ו כי בנות מנשה, נחלו נחלה בתוך בניו; וארץ, הגלעד, הייתה, לבני-מנשה הנותרים.  ז ויהי גבול-מנשה, מאשר, המכמתת, אשר על-פני שכם; והלך הגבול אל-הימין, אל-יושבי עין תפוח.  ח למנשה, הייתה ארץ תפוח; ותפוח אל-גבול מנשה, לבני אפריים.  ט וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל, ערים האלה לאפריים, בתוך, ערי מנשה; וגבול מנשה מצפון לנחל, ויהי תוצאותיו הימה.  י נגבה לאפריים, וצפונה למנשה, ויהי הים, גבולו; ובאשר יפגעון מצפון, וביששכר ממזרח.  יא ויהי למנשה ביששכר ובאשר, בית-שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת-יושבי דור ובנותיה ויושבי עין-דור ובנותיה, ויושבי תענך ובנותיה, ויושבי מגידו ובנותיה--שלושת, הנפת.  יב ולא יכלו בני מנשה, להוריש את-הערים האלה; ויואל, הכנעני, לשבת, בארץ הזאת.  יג ויהי, כי חזקו בני ישראל, וייתנו את-הכנעני, למס; והורש, לא הורישו.  {ס}

יד וידברו בני יוסף, את-יהושוע לאמור:  מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני עם-רב, עד אשר-עד-כה בירכני יהוה.  טו ויאמר אליהם יהושוע, אם-עם-רב אתה עלה לך היערה, וביראת לך שם, בארץ הפריזי והרפאים:  כי-אץ לך, הר-אפריים.  טז ויאמרו בני יוסף, לא-יימצא לנו ההר; ורכב ברזל, בכל-הכנעני היושב בארץ-העמק, לאשר בבית-שאן ובנותיה, ולאשר בעמק יזרעאל.  יז ויאמר יהושוע אל-בית יוסף, לאפריים ולמנשה לאמור:  עם-רב אתה, וכוח גדול לך--לא-יהיה לך, גורל אחד.  יח כי הר יהיה-לך, כי-יער הוא, וביראתו, והיה לך תוצאותיו:  כי-תוריש את-הכנעני, כי רכב ברזל לו--כי חזק, הוא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?