תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יט

א וייצא הגורל השני, לשמעון--למטה בני-שמעון, למשפחותם; ויהי, נחלתם, בתוך, נחלת בני-יהודה.  ב ויהי להם, בנחלתם--באר-שבע ושבע, ומולדה.  ג וחצר שועל ובלה, ועצם.  ד ואלתולד ובתול, וחורמה.  ה וציקלג ובית-המרכבות, וחצר סוסה.  ו ובית לבאות, ושרוחן:  ערים שלוש-עשרה, וחצריהן.  ז עין רימון, ועתר ועשן:  ערים ארבע, וחצריהן.  ח וכל-החצרים, אשר סביבות הערים האלה, עד-בעלת באר, ראמת נגב:  זאת, נחלת מטה בני-שמעון--למשפחותם.  ט מחבל בני יהודה, נחלת בני שמעון:  כי-היה חלק בני-יהודה, רב מהם, וינחלו בני-שמעון, בתוך נחלתם.  {פ}

י ויעל הגורל השלישי, לבני זבולון למשפחותם; ויהי גבול נחלתם, עד-שריד.  יא ועלה גבולם לימה ומרעלה, ופגע בדבשת; ופגע, אל-הנחל, אשר, על-פני יוקנעם.  יב ושב משריד, קדמה מזרח השמש, על-גבול כסלות, תבור; ויצא אל-הדברת, ועלה יפיע.  יג ומשם עבר קדמה מזרחה, גיתה חפר עיתה קצין; ויצא רימון המתואר, הנעה.  יד ונסב אותו הגבול, מצפון חנתון; והיו, תוצאותיו, גיא, יפתח-אל.  טו וקטת ונהלל ושמרון, וידאלה ובית לחם:  ערים שתים-עשרה, וחצריהן.  טז זאת נחלת בני-זבולון, למשפחותם--הערים האלה, וחצריהן.  {פ}

יז ליששכר--יצא, הגורל הרביעי:  לבני יששכר, למשפחותם.  יח ויהי, גבולם--יזרעאלה והכסולות, ושונם.  יט וחפריים ושיאון, ואנחרת.  כ והרבית וקשיון, ואבץ.  כא ורמת ועין-גנים ועין חדה, ובית פצץ.  כב ופגע הגבול בתבור ושחצימה ובית שמש, והיו תוצאות גבולם הירדן:  ערים שש-עשרה, וחצריהן.  כג זאת, נחלת מטה בני-יששכר--למשפחותם:  הערים, וחצריהן.  {פ}

כד וייצא הגורל החמישי, למטה בני-אשר למשפחותם.  כה ויהי, גבולם--חלקת וחלי, ובטן ואכשף.  כו ואלמלך ועמעד, ומשאל; ופגע בכרמל הימה, ובשיחור לבנת.  כז ושב מזרח השמש, בית דגון, ופגע בזבולון ובגיא יפתח-אל צפונה בית העמק, ונעיאל; ויצא אל-כבול, משמאל.  כח ועברון ורחוב, וחמון וקנה, עד, צידון רבה.  כט ושב הגבול הרמה, ועד-עיר מבצר-צור; ושב הגבול חוסה, והיו תוצאותיו הימה מחבל אכזיבה.  ל ועומה ואפק, ורחוב:  ערים עשרים ושתיים, וחצריהן.  לא זאת, נחלת מטה בני-אשר--למשפחותם:  הערים האלה, וחצריהן.  {פ}

לב לבני נפתלי, יצא הגורל השישי--לבני נפתלי, למשפחותם.  לג ויהי גבולם, מחלף מאילון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל--עד-לקום; ויהי תוצאותיו, הירדן.  לד ושב הגבול ימה אזנות תבור, ויצא משם חוקוקה; ופגע בזבולון מנגב, ובאשר פגע מים, וביהודה, הירדן מזרח השמש.  לה וערי, מבצר--הצידים צר, וחמת רקת וכינרת.  לו ואדמה והרמה, וחצור.  לז וקדש ואדרעי, ועין חצור.  לח ויראון, ומגדל-אל, חורם ובית-ענת, ובית שמש:  ערים תשע-עשרה, וחצריהן.  לט זאת, נחלת מטה בני-נפתלי--למשפחותם:  הערים, וחצריהן.  {פ}

מ למטה בני-דן, למשפחותם, יצא, הגורל השביעי.  מא ויהי, גבול נחלתם--צורעה ואשתאול, ועיר שמש.  מב ושעלבין ואיילון, ויתלה.  מג ואילון ותמנתה, ועקרון.  מד ואלתקה וגיבתון, ובעלת.  מה ויהוד ובני-ברק, וגת-רימון.  מו ומי הירקון, והרקון; עם-הגבול, מול יפו.  מז וייצא גבול-בני-דן, מהם; ויעלו בני-דן ויילחמו עם-לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי-חרב, ויירשו אותה ויישבו בה, ויקראו ללשם דן, כשם דן אביהם.  מח זאת, נחלת מטה בני-דן--למשפחותם:  הערים האלה, וחצריהן.  {ס}

מט ויכלו לנחול-את-הארץ, לגבולותיה; וייתנו בני-ישראל נחלה ליהושוע בן-נון, בתוכם.  נ על-פי יהוה נתנו לו, את-העיר אשר שאל--את-תמנת-סרח, בהר אפריים; ויבנה את-העיר, ויישב בה.  נא אלה הנחלות אשר ניחלו אלעזר הכוהן ויהושוע בן-נון וראשי האבות למטות בני-ישראל בגורל בשילה, לפני יהוה--פתח, אוהל מועד; ויכלו, מחלק את-הארץ.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?