תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כ

א וידבר יהוה, אל-יהושוע לאמור.  ב דבר אל-בני ישראל, לאמור:  תנו לכם את-ערי המקלט, אשר-דיברתי אליכם ביד-משה.  ג לנוס שמה רוצח, מכה-נפש בשגגה בבלי-דעת; והיו לכם למקלט, מגואל הדם.  ד ונס אל-אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר, ודיבר באוזני זקני העיר-ההיא, את-דבריו; ואספו אותו העירה אליהם, ונתנו-לו מקום וישב עימם.  ה וכי ירדוף גואל הדם, אחריו, ולא-יסגירו את-הרוצח, בידו:  כי בבלי-דעת הכה את-ריעהו, ולא-שונא הוא לו מתמול שלשום.  ו וישב בעיר ההיא, עד-עומדו לפני העדה למשפט, עד-מות הכוהן הגדול, אשר יהיה בימים ההם; אז ישוב הרוצח, ובא אל-עירו ואל-ביתו--אל-העיר, אשר-נס משם.  ז ויקדישו את-קדש בגליל, בהר נפתלי, ואת-שכם, בהר אפריים; ואת-קרית ארבע היא חברון, בהר יהודה.  ח ומעבר לירדן יריחו, מזרחה, נתנו את-בצר במדבר במישור, ממטה ראובן; ואת-ראמות בגלעד ממטה-גד, ואת-גולן בבשן ממטה מנשה.  ט אלה היו ערי המועדה לכול בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, לנוס שמה, כל-מכה-נפש בשגגה; ולא ימות, ביד גואל הדם, עד-עומדו, לפני העדה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?