תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כא

א וייגשו, ראשי אבות הלויים, אל-אלעזר הכוהן, ואל-יהושוע בן-נון; ואל-ראשי אבות המטות, לבני ישראל.  ב וידברו אליהם בשילה, בארץ כנען לאמור, יהוה ציווה ביד-משה, לתת-לנו ערים לשבת; ומגרשיהן, לבהמתנו.  {פ}

ג וייתנו בני-ישראל ללויים מנחלתם, אל-פי יהוה, את-הערים האלה, ואת-מגרשיהן.  ד וייצא הגורל, למשפחות הקהתי; ויהי לבני אהרון הכוהן מן-הלויים, ממטה יהודה וממטה השמעוני וממטה בנימין בגורל--ערים, שלוש עשרה.  {ס}

ה ולבני קהת הנותרים, ממשפחות מטה-אפריים וממטה-דן ומחצי מטה מנשה בגורל--ערים עשר.  {ס}

ו ולבני גרשון, ממשפחות מטה-יששכר וממטה-אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל--ערים, שלוש עשרה.  {ס}

ז לבני מררי למשפחותם, ממטה ראובן וממטה-גד וממטה זבולון--ערים, שתים עשרה.  {ס}

ח וייתנו בני-ישראל ללויים, את-הערים האלה ואת-מגרשיהן, כאשר ציווה יהוה ביד-משה, בגורל.  {פ}

ט וייתנו, ממטה בני יהודה, וממטה, בני שמעון--את הערים האלה, אשר-יקרא אתהן בשם.  י ויהי לבני אהרון, ממשפחות הקהתי מבני לוי:  כי להם היה הגורל, ראשונה.  יא וייתנו להם את-קרית ארבע אבי הענוק, היא חברון--בהר יהודה; ואת-מגרשיה, סביבותיה.  יב ואת-שדה העיר, ואת-חצריה, נתנו לכלב בן-יפונה, באחוזתו.  {ס}

יג ולבני אהרון הכוהן, נתנו את-עיר מקלט הרוצח--את-חברון, ואת-מגרשיה; ואת-לבנה, ואת-מגרשיה.  יד ואת-יתיר, ואת-מגרשיה, ואת-אשתמוע, ואת-מגרשיה.  טו ואת-חולון, ואת-מגרשיה, ואת-דביר, ואת-מגרשיה.  טז ואת-עין ואת-מגרשיה, ואת-יוטה ואת-מגרשיה, את-בית שמש, ואת-מגרשיה:  ערים תשע--מאת, שני השבטים האלה.  {ס}

יז וממטה בנימין, את-גבעון ואת-מגרשיה, את-גבע, ואת-מגרשיה.  יח את-ענתות, ואת-מגרשיה, ואת-עלמון, ואת-מגרשיה:  ערים, ארבע.  יט כל-ערי בני-אהרון, הכוהנים--שלוש-עשרה ערים, ומגרשיהן.  {ס}

כ ולמשפחות בני-קהת הלויים, הנותרים מבני קהת; ויהי ערי גורלם, ממטה אפריים.  כא וייתנו להם את-עיר מקלט הרוצח, את-שכם ואת-מגרשיה--בהר אפריים; ואת-גזר, ואת-מגרשיה.  כב ואת-קבציים, ואת-מגרשיה, ואת-בית חורון, ואת-מגרשיה:  ערים, ארבע.  {ס}

כג וממטה-דן--את-אלתקא, ואת-מגרשיה; את-גיבתון, ואת-מגרשיה.  כד את-איילון, ואת-מגרשיה, את-גת-רימון, ואת-מגרשיה:  ערים, ארבע.  כה וממחצית, מטה מנשה--את-תענך ואת-מגרשיה, ואת-גת רימון ואת-מגרשיה:  ערים, שתיים.  כו כל-ערים עשר, ומגרשיהן, למשפחות בני-קהת, הנותרים.  {ס}

כז ולבני גרשון, ממשפחות הלויים--מחצי מטה מנשה את-עיר מקלט הרוצח, את-גולן בבשן ואת-מגרשיה ואת-בעשתרה ואת-מגרשיה:  ערים, שתיים.  {ס}

כח וממטה יששכר, את-קשיון ואת-מגרשיה; את-דברת, ואת-מגרשיה.  כט את-ירמות, ואת-מגרשיה, את-עין גנים, ואת-מגרשיה:  ערים, ארבע.  {ס}

ל וממטה אשר, את-משאל ואת-מגרשיה; את-עבדון, ואת-מגרשיה.  לא את-חלקת, ואת-מגרשיה, ואת-רחוב, ואת-מגרשיה:  ערים, ארבע.  {ס}

לב וממטה נפתלי את-עיר מקלט הרוצח, את-קדש בגליל ואת-מגרשיה ואת-חמות דאר ואת-מגרשיה, ואת-קרתן, ואת-מגרשיה:  ערים, שלוש.  לג כל-ערי הגרשוני, למשפחותם--שלוש-עשרה עיר, ומגרשיהן.  {ס}

לד ולמשפחות בני-מררי, הלויים הנותרים--מאת מטה זבולון, את-יוקנעם ואת-מגרשיה; את-קרתה, ואת-מגרשיה.  לה את-דמנה, ואת-מגרשיה, את-נהלל, ואת-מגרשיה:  ערים, ארבע.  {ס}

לו וממטה-גד, את-עיר מקלט הרוצח, את-רמות בגלעד, ואת-מגרשיה; ואת-מחניים, ואת-מגרשיה.  לז את-חשבון, ואת-מגרשיה, את-יעזר, ואת-מגרשיה:  כל-ערים, ארבע.  לח כל-הערים לבני מררי, למשפחותם, הנותרים, ממשפחות הלויים; ויהי, גורלם--ערים, שתים עשרה.  לט כול ערי הלויים, בתוך אחוזת בני-ישראל--ערים ארבעים ושמונה, ומגרשיהן.  מ תהיינה, הערים האלה--עיר עיר, ומגרשיה סביבותיה:  כן, לכל-הערים האלה.  {ס}

מא וייתן יהוה, לישראל, את-כל-הארץ, אשר נשבע לתת לאבותם; ויירשוה, ויישבו בה.  מב וינח יהוה להם מסביב, ככול אשר-נשבע לאבותם; ולא-עמד איש בפניהם, מכל-אויביהם--את כל-אויביהם, נתן יהוה בידם.  מג לא-נפל דבר--מכול הדבר הטוב, אשר-דיבר יהוה אל-בית ישראל:  הכול, בא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?