תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כג

א ויהי, מימים רבים, אחרי אשר-הניח יהוה לישראל מכל-אויביהם, מסביב; ויהושוע זקן, בא בימים.  ב ויקרא יהושוע, לכל-ישראל--לזקניו ולראשיו, ולשופטיו ולשוטריו; ויאמר אליהם--אני זקנתי, באתי בימים.  ג ואתם ראיתם, את כל-אשר עשה יהוה אלוהיכם לכל-הגויים האלה--מפניכם:  כי יהוה אלוהיכם, הוא הנלחם לכם.  ד ראו הפלתי לכם את-הגויים הנשארים האלה, בנחלה--לשבטיכם:  מן-הירדן, וכל-הגויים אשר הכרתי, והים הגדול, מבוא השמש.  ה ויהוה אלוהיכם, הוא יהדופם מפניכם, והוריש אותם, מלפניכם; וירשתם, את-ארצם, כאשר דיבר יהוה אלוהיכם, לכם.  ו וחזקתם מאוד--לשמור ולעשות, את כל-הכתוב בספר תורת משה:  לבלתי סור-ממנו, ימין ושמאל.  ז לבלתי-בוא בגויים האלה, הנשארים האלה איתכם; ובשם אלוהיהם לא-תזכירו, ולא תשביעו, ולא תעבדום, ולא תשתחוו להם.  ח כי אם-ביהוה אלוהיכם, תדבקו, כאשר עשיתם, עד היום הזה.  ט ויורש יהוה מפניכם, גויים גדולים ועצומים; ואתם, לא-עמד איש בפניכם, עד, היום הזה.  י איש-אחד מכם, ירדוף-אלף:  כי יהוה אלוהיכם, הוא הנלחם לכם, כאשר, דיבר לכם.  יא ונשמרתם מאוד, לנפשותיכם, לאהבה, את-יהוה אלוהיכם.  יב כי אם-שוב תשובו, ודבקתם ביתר הגויים האלה, הנשארים האלה, איתכם; והתחתנתם בהם ובאתם בהם, והם בכם.  יג ידוע, תדעו, כי לא יוסיף יהוה אלוהיכם להוריש את-הגויים האלה, מלפניכם; והיו לכם לפח ולמוקש, ולשוטט בצידיכם ולצנינים בעיניכם, עד-אבודכם מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם יהוה אלוהיכם.  יד והנה אנוכי הולך היום, בדרך כל-הארץ; וידעתם בכל-לבבכם ובכל-נפשכם, כי לא-נפל דבר אחד מכול הדברים הטובים אשר דיבר יהוה אלוהיכם עליכם--הכול באו לכם, לא-נפל ממנו דבר אחד.  טו והיה, כאשר-בא עליכם כל-הדבר הטוב, אשר דיבר יהוה אלוהיכם, אליכם:  כן יביא יהוה עליכם, את כל-הדבר הרע--עד-השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם יהוה אלוהיכם.  טז בעוברכם את-ברית יהוה אלוהיכם, אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם--וחרה אף-יהוה, בכם, ואבדתם מהרה, מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?