תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק ג

א והנער שמואל משרת את-יהוה, לפני עלי; ודבר-יהוה, היה יקר בימים ההם--אין חזון, נפרץ.  {ס}

ב ויהי ביום ההוא, ועלי שוכב במקומו; ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות.  ג ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב, בהיכל יהוה, אשר-שם ארון אלוהים.  {פ}

ד ויקרא יהוה אל-שמואל, ויאמר הנני.  ה וירץ אל-עלי, ויאמר הנני כי-קראת לי, ויאמר לא-קראתי, שוב שכב; וילך, וישכב.  {ס}

ו ויוסף יהוה, קרוא עוד שמואל, ויקם שמואל וילך אל-עלי, ויאמר הנני כי קראת לי; ויאמר לא-קראתי בני, שוב שכב.  ז ושמואל, טרם ידע את-יהוה; וטרם ייגלה אליו, דבר-יהוה.  ח ויוסף יהוה קרוא-שמואל, בשלישית, ויקם וילך אל-עלי, ויאמר הנני כי קראת לי; ויבן עלי, כי יהוה קורא לנער.  ט ויאמר עלי לשמואל, לך שכב, והיה אם-יקרא אליך, ואמרת דבר יהוה כי שומע עבדך; וילך שמואל, וישכב במקומו.  י ויבוא יהוה ויתייצב, ויקרא כפעם-בפעם שמואל שמואל; ויאמר שמואל דבר, כי שומע עבדך.  {פ}

יא ויאמר יהוה אל-שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל:  אשר, כל-שומעו--תצילינה, שתי אוזניו.  יב ביום ההוא אקים אל-עלי, את כל-אשר דיברתי אל-ביתו--החל, וכלה.  יג והגדתי לו, כי-שופט אני את-ביתו עד-עולם--בעוון אשר-ידע, כי-מקללים להם בניו, ולא כיהה, בם.  יד ולכן נשבעתי, לבית עלי:  אם-יתכפר עוון בית-עלי, בזבח ובמנחה--עד-עולם.  טו וישכב שמואל עד-הבוקר, ויפתח את-דלתות בית-יהוה; ושמואל ירא, מהגיד את-המראה אל-עלי.  טז ויקרא עלי את-שמואל, ויאמר שמואל בני; ויאמר, הנני.  יז ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך--אל-נא תכחד, ממני:  כה יעשה-לך אלוהים, וכה יוסיף, אם-תכחד ממני דבר, מכל-הדבר אשר-דיבר אליך.  יח ויגד-לו שמואל את-כל-הדברים, ולא כיחד ממנו; ויאמר--יהוה הוא, הטוב בעיניו יעשה.  {פ}

יט ויגדל, שמואל; ויהוה היה עימו, ולא-הפיל מכל-דבריו ארצה.  כ ויידע, כל-ישראל, מדן, ועד-באר שבע:  כי נאמן שמואל, לנביא ליהוה.  {ס}

כא ויוסף יהוה, להיראה בשילה:  כי-נגלה יהוה אל-שמואל בשילה, בדבר יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?