תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק ה

א ופלשתים, לקחו, את, ארון האלוהים; ויביאוהו מאבן העזר, אשדודה.  ב ויקחו פלשתים את-ארון האלוהים, ויביאו אותו בית דגון; ויציגו אותו, אצל דגון.  ג וישכימו אשדודים, ממוחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון יהוה; ויקחו, את-דגון, וישיבו אותו, למקומו.  ד וישכימו בבוקר, ממוחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון יהוה; וראש דגון ושתי כפות ידיו, כרותות אל-המפתן--רק דגון, נשאר עליו.  ה על-כן לא-ידרכו כוהני דגון וכל-הבאים בית-דגון, על-מפתן דגון--באשדוד:  עד, היום הזה.  {פ}

ו ותכבד יד-יהוה אל-האשדודים, וישימם; ויך אותם בטחורים, את-אשדוד ואת-גבוליה.  ז ויראו אנשי-אשדוד, כי-כן; ואמרו, לא-יישב ארון אלוהי ישראל עימנו--כי-קשתה ידו עלינו, ועל דגון אלוהינו.  ח וישלחו ויאספו את-כל-סרני פלשתים אליהם, ויאמרו מה-נעשה לארון אלוהי ישראל, ויאמרו, גת ייסוב ארון אלוהי ישראל; ויסבו, את-ארון אלוהי ישראל.  {ס}

ט ויהי אחרי הסבו אותו, ותהי יד-יהוה בעיר מהומה גדולה מאוד, ויך את-אנשי העיר, מקטון ועד-גדול; ויישתרו להם, טחורים.  י וישלחו את-ארון האלוהים, עקרון; ויהי, כבוא ארון האלוהים עקרון, ויזעקו העקרונים לאמור הסבו אליי את-ארון אלוהי ישראל, להמיתני ואת-עמי.  יא וישלחו ויאספו את-כל-סרני פלשתים, ויאמרו שלחו את-ארון אלוהי ישראל וישוב למקומו, ולא-ימית אותי, ואת-עמי:  כי-הייתה מהומת-מוות בכל-העיר, כבדה מאוד יד האלוהים שם.  יב והאנשים אשר לא-מתו, הוכו בטחורים; ותעל שוועת העיר, השמיים.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?