תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק ז

א ויבואו אנשי קרית יערים, ויעלו את-ארון יהוה, ויביאו אותו, אל-בית אבינדב בגבעה; ואת-אלעזר בנו קידשו, לשמור את-ארון יהוה.  {פ}

ב ויהי, מיום שבת הארון בקרית יערים, וירבו הימים, ויהיו עשרים שנה; ויינהו כל-בית ישראל, אחרי יהוה.  {ס}

ג ויאמר שמואל, אל-כל-בית ישראל לאמור, אם-בכל-לבבכם אתם שבים אל-יהוה, הסירו את-אלוהי הנכר מתוככם והעשתרות; והכינו לבבכם אל-יהוה ועבדוהו לבדו, ויצל אתכם מיד פלשתים.  ד ויסירו בני ישראל, את-הבעלים ואת-העשתרות; ויעבדו את-יהוה, לבדו.  {פ}

ה ויאמר שמואל, קבצו את-כל-ישראל המצפתה; ואתפלל בעדכם, אל-יהוה.  ו וייקבצו המצפתה וישאבו-מים וישפכו לפני יהוה, ויצומו ביום ההוא, ויאמרו שם, חטאנו ליהוה; וישפוט שמואל את-בני ישראל, במצפה.  ז וישמעו פלשתים, כי-התקבצו בני-ישראל המצפתה, ויעלו סרני-פלשתים, אל-ישראל; וישמעו בני ישראל, וייראו מפני פלשתים.  ח ויאמרו בני-ישראל, אל-שמואל, אל-תחרש ממנו, מזעוק אל-יהוה אלוהינו; ויושיענו, מיד פלשתים.  ט וייקח שמואל, טלה חלב אחד, ויעלהו עולה כליל, ליהוה; ויזעק שמואל אל-יהוה בעד ישראל, ויענהו יהוה.  י ויהי שמואל, מעלה העולה, ופלשתים ניגשו, למלחמה בישראל; וירעם יהוה בקול-גדול ביום ההוא על-פלשתים, ויהומם, ויינגפו, לפני ישראל.  יא וייצאו אנשי ישראל, מן-המצפה, וירדפו, את-פלשתים; ויכום, עד-מתחת לבית כר.  יב וייקח שמואל אבן אחת, וישם בין-המצפה ובין השן, ויקרא את-שמה, אבן העזר; ויאמר, עד-הנה עזרנו יהוה.  יג וייכנעו, הפלשתים, ולא-יספו עוד, לבוא בגבול ישראל; ותהי יד-יהוה בפלשתים, כול ימי שמואל.  יד ותשובנה הערים אשר לקחו-פלשתים מאת ישראל לישראל, מעקרון ועד-גת, ואת-גבולן, הציל ישראל מיד פלשתים; ויהי שלום, בין ישראל ובין האמורי.  טו וישפוט שמואל את-ישראל, כול ימי חייו.  טז והלך, מדי שנה בשנה, וסבב בית-אל, והגלגל והמצפה; ושפט, את-ישראל--את כל-המקומות, האלה.  יז ותשובתו הרמתה כי-שם ביתו, ושם שפט את-ישראל; וייבן-שם מזבח, ליהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?