תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק י

א וייקח שמואל את-פך השמן, וייצוק על-ראשו--ויישקהו; ויאמר--הלוא כי-משחך יהוה על-נחלתו, לנגיד.  ב בלכתך היום, מעימדי, ומצאת שני אנשים עם-קבורת רחל בגבול בנימין, בצלצח; ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, והנה נטש אביך את-דברי האתונות, ודאג לכם לאמור מה אעשה לבני.  ג וחלפת משם והלאה, ובאת עד-אילון תבור, ומצאוך שם שלושה אנשים, עולים אל-האלוהים בית-אל; אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד, נושא נבל-יין.  ד ושאלו לך, לשלום; ונתנו לך שתי-לחם, ולקחת מידם.  ה אחר כן, תבוא גבעת האלוהים, אשר-שם, נציבי פלשתים; ויהי כבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל ותוף וחליל וכינור, והמה מתנבאים.  ו וצלחה עליך רוח יהוה, והתנבית עימם; ונהפכת, לאיש אחר.  ז והיה, כי תבואנה האותות האלה--לך:  עשה לך אשר תמצא ידך, כי האלוהים עימך.  ח וירדת לפניי, הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, להעלות עולות לזבוח זבחי שלמים; שבעת ימים תוחל, עד-בואי אליך, והודעתי לך, את אשר תעשה.  ט והיה, כהפנותו שכמו ללכת מעם שמואל, ויהפוך-לו אלוהים, לב אחר; ויבואו כל-האותות האלה, ביום ההוא.  {ס}

י ויבואו שם הגבעתה, והנה חבל-נביאים לקראתו; ותצלח עליו רוח אלוהים, ויתנבא בתוכם.  יא ויהי, כל-יודעו מאיתמול שלשום, ויראו, והנה עם-נביאים ניבא:  {ס}  ויאמר העם איש אל-ריעהו, מה-זה היה לבן-קיש--הגם שאול, בנביאים.  יב ויען איש משם ויאמר, ומי אביהם; על-כן הייתה למשל, הגם שאול בנביאים.  יג ויכל, מהתנבות, ויבוא, הבמה.  יד ויאמר דוד שאול אליו ואל-נערו, אן הלכתם; ויאמר, לבקש את-האתונות, ונראה כי-אין, ונבוא אל-שמואל.  טו ויאמר, דוד שאול:  הגידה-נא לי, מה-אמר לכם שמואל.  טז ויאמר שאול, אל-דודו, הגד הגיד לנו, כי נמצאו האתונות; ואת-דבר המלוכה לא-הגיד לו, אשר אמר שמואל.  {פ}

יז ויצעק שמואל את-העם, אל-יהוה המצפה.  יח ויאמר אל-בני ישראל,  {פ}
 
כה-אמר יהוה אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את-ישראל, ממצריים; ואציל אתכם, מיד מצריים, ומיד כל-הממלכות, הלוחצים אתכם.  יט ואתם היום מאסתם את-אלוהיכם, אשר-הוא מושיע לכם מכל-רעותיכם וצרותיכם, ותאמרו לו, כי-מלך תשים עלינו; ועתה, התייצבו לפני יהוה, לשבטיכם, ולאלפיכם.  כ ויקרב שמואל, את כל-שבטי ישראל; ויילכד, שבט בנימין.  כא ויקרב את-שבט בנימין, למשפחותיו, ותילכד, משפחת המטרי; ויילכד שאול בן-קיש, ויבקשוהו ולא נמצא.  כב וישאלו-עוד, ביהוה, הבא עוד, הלום איש;  {ס}  ויאמר יהוה, הנה-הוא נחבא אל-הכלים.  כג וירוצו וייקחוהו משם, ויתייצב בתוך העם; ויגבה, מכל-העם, משכמו, ומעלה.  כד ויאמר שמואל אל-כל-העם, הראיתם אשר בחר-בו יהוה, כי אין כמוהו, בכל-העם; ויריעו כל-העם ויאמרו, יחי המלך.  {ס}

כה וידבר שמואל אל-העם, את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני יהוה; וישלח שמואל את-כל-העם, איש לביתו.  כו וגם-שאול--הלך לביתו, גבעתה; וילכו עימו--החיל, אשר-נגע אלוהים בליבם.  כז ובני בלייעל אמרו, מה-יושיענו זה, ויבזוהו, ולא-הביאו לו מנחה; ויהי, כמחריש.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?