תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק יט

א וידבר שאול, אל-יונתן בנו ואל-כל-עבדיו, להמית, את-דויד; ויהונתן, בן-שאול, חפץ בדויד, מאוד.  ב ויגד יהונתן לדויד לאמור, מבקש שאול אבי להמיתך; ועתה הישמר-נא בבוקר, וישבת בסתר ונחבאת.  ג ואני אצא ועמדתי ליד-אבי, בשדה אשר אתה שם, ואני, אדבר בך אל-אבי; וראיתי מה, והגדתי לך.  {ס}

ד וידבר יהונתן בדויד טוב, אל-שאול אביו; ויאמר אליו אל-יחטא המלך בעבדו בדויד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו, טוב-לך מאוד.  ה וישם את-נפשו בכפו ויך את-הפלשתי, ויעש יהוה תשועה גדולה לכל-ישראל--ראית, ותשמח; ולמה תחטא בדם נקי, להמית את-דויד חינם.  ו וישמע שאול, בקול יהונתן; ויישבע שאול, חי-יהוה אם-יומת.  ז ויקרא יהונתן, לדויד, ויגד-לו יהונתן, את כל-הדברים האלה; ויבא יהונתן את-דויד אל-שאול, ויהי לפניו כאתמול שלשום.  {ס}

ח ותוסף המלחמה, להיות; וייצא דויד ויילחם בפלשתים, ויך בהם מכה גדולה, וינוסו, מפניו.  ט ותהי רוח יהוה רעה, אל-שאול, והוא בביתו יושב, וחניתו בידו; ודויד, מנגן ביד.  י ויבקש שאול להכות בחנית, בדויד ובקיר, ויפטר מפני שאול, ויך את-החנית בקיר; ודויד נס ויימלט, בלילה הוא.  {פ}

יא וישלח שאול מלאכים אל-בית דויד, לשומרו, ולהמיתו, בבוקר; ותגד לדויד, מיכל אשתו לאמור, אם-אינך ממלט את-נפשך הלילה, מחר אתה מומת.  יב ותורד מיכל את-דויד, בעד החלון; וילך ויברח, ויימלט.  יג ותיקח מיכל את-התרפים, ותשם אל-המיטה, ואת כביר העיזים, שמה מראשותיו; ותכס, בבגד.  {ס}

יד וישלח שאול מלאכים, לקחת את-דויד; ותאמר, חולה הוא.  {ס}

טו וישלח שאול את-המלאכים, לראות את-דויד לאמור:  העלו אותו במיטה אליי, להמיתו.  טז ויבואו, המלאכים, והנה התרפים, אל-המיטה; וכביר העיזים, מראשותיו.  {ס}

יז ויאמר שאול אל-מיכל, למה ככה רימיתיני, ותשלחי את-אויבי, ויימלט; ותאמר מיכל אל-שאול, הוא-אמר אליי שלחיני למה אמיתך.  יח ודויד ברח ויימלט, ויבוא אל-שמואל הרמתה, ויגד-לו, את כל-אשר עשה-לו שאול; וילך הוא ושמואל, ויישבו בניות.  יט ויוגד לשאול, לאמור:  הנה דויד, בניות ברמה.  כ וישלח שאול מלאכים, לקחת את-דויד, וירא את-להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם; ותהי על-מלאכי שאול, רוח אלוהים, ויתנבאו, גם-המה.  כא ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו, גם-המה;  {ס}  ויוסף שאול, וישלח מלאכים שלישים, ויתנבאו, גם-המה.  כב וילך גם-הוא הרמתה, ויבוא עד-בור הגדול אשר בשכו, וישאל ויאמר, איפה שמואל ודויד; ויאמר, הנה בניות ברמה.  כג וילך שם, אל-ניות ברמה; ותהי עליו גם-הוא רוח אלוהים, וילך הלוך ויתנבא, עד-בואו, בניות ברמה.  כד ויפשט גם-הוא בגדיו, ויתנבא גם-הוא לפני שמואל, וייפול ערום, כל-היום ההוא וכל-הלילה; על-כן, יאמרו--הגם שאול, בנביאים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?