תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק כט

א ויקבצו פלשתים את-כל-מחניהם, אפקה; וישראל חונים, בעין אשר ביזרעאל.  ב וסרני פלשתים עוברים, למאות ולאלפים; ודויד ואנשיו, עוברים באחרונה--עם-אכיש.  ג ויאמרו שרי פלשתים, מה העברים האלה; ויאמר אכיש אל-שרי פלשתים, הלוא-זה דויד עבד שאול מלך-ישראל אשר היה איתי זה ימים או-זה שנים, ולא-מצאתי בו מאומה, מיום נופלו עד-היום הזה.  {פ}

ד ויקצפו עליו שרי פלשתים, ויאמרו לו שרי פלשתים השב את-האיש וישוב אל-מקומו אשר הפקדתו שם, ולא-יירד עימנו במלחמה, ולא-יהיה-לנו לשטן במלחמה; ובמה, יתרצה זה אל-אדוניו--הלוא, בראשי האנשים ההם.  ה הלוא-זה דויד, אשר יענו-לו במחולות לאמור:  הכה שאול באלפיו, ודויד ברבבותיו.  {ס}

ו ויקרא אכיש אל-דויד, ויאמר אליו חי-יהוה כי-ישר אתה וטוב בעיניי צאתך ובואך איתי במחנה--כי לא-מצאתי בך רעה, מיום בואך אליי עד-היום הזה; ובעיני הסרנים, לא-טוב אתה.  ז ועתה שוב, ולך בשלום; ולא-תעשה רע, בעיני סרני פלשתים.  {ס}

ח ויאמר דויד אל-אכיש, כי מה עשיתי ומה-מצאת בעבדך, מיום אשר הייתי לפניך, עד היום הזה:  כי לא אבוא ונלחמתי, באויבי אדוני המלך.  ט ויען אכיש, ויאמר אל-דויד, ידעתי, כי טוב אתה בעיניי כמלאך אלוהים; אך שרי פלשתים אמרו, לא-יעלה עימנו במלחמה.  י ועתה השכם בבוקר, ועבדי אדוניך אשר-באו איתך; והשכמתם בבוקר, ואור לכם ולכו.  יא וישכם דויד הוא ואנשיו, ללכת בבוקר, לשוב, אל-ארץ פלשתים; ופלשתים, עלו יזרעאל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?