תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק לא

א ופלשתים, נלחמים בישראל; וינוסו אנשי ישראל, מפני פלשתים, וייפלו חללים, בהר הגלבוע.  ב וידבקו פלשתים, את-שאול ואת-בניו; ויכו פלשתים, את-יהונתן ואת-אבינדב ואת-מלכישוע--בני שאול.  ג ותכבד המלחמה אל-שאול, וימצאוהו המורים אנשים בקשת; ויחל מאוד, מהמורים.  ד ויאמר שאול לנושא כליו שלוף חרבך ודוקרני בה, פן-יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו-בי, ולא אבה נושא כליו, כי ירא מאוד; וייקח שאול את-החרב, וייפול עליה.  ה וירא נושא-כליו, כי מת שאול; וייפול גם-הוא על-חרבו, וימת עימו.  ו וימת שאול ושלושת בניו ונושא כליו גם כל-אנשיו, ביום ההוא--יחדיו.  ז ויראו אנשי-ישראל אשר-בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי-נסו אנשי ישראל, וכי-מתו, שאול ובניו; ויעזבו את-הערים, וינוסו, ויבואו פלשתים, ויישבו בהן.  {פ}

ח ויהי, ממוחרת, ויבואו פלשתים, לפשט את-החללים; וימצאו את-שאול ואת-שלושת בניו, נופלים בהר הגלבוע.  ט ויכרתו, את-ראשו, ויפשיטו, את-כליו; וישלחו בארץ-פלשתים סביב, לבשר בית עצביהם--ואת-העם.  י וישימו, את-כליו, בית, עשתרות; ואת-גווייתו, תקעו, בחומת, בית שן.  יא וישמעו אליו, יושבי יבש גלעד, את אשר-עשו פלשתים, לשאול.  יב ויקומו כל-איש חיל, וילכו כל-הלילה, ויקחו את-גוויית שאול ואת גווייות בניו, מחומת בית שן; ויבואו יבשה, וישרפו אותם שם.  יג ויקחו, את-עצמותיהם, ויקברו תחת-האשל, ביבשה; ויצומו, שבעת ימים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד