תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל ב פרק כג

א ואלה דברי דויד, האחרונים:  נאום דויד בן-ישי, ונאום הגבר הוקם על--משיח אלוהי יעקוב, ונעים זמירות ישראל.  ב רוח יהוה, דיבר-בי; ומילתו, על-לשוני.  ג אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל:  מושל, באדם--צדיק, מושל יראת אלוהים.  ד וכאור בוקר, יזרח-שמש; בוקר לא עבות, מנוגה ממטר דשא מארץ.  ה כי-לא-כן ביתי, עם-אל:  כי ברית עולם שם לי, ערוכה בכול ושמורה--כי-כל-ישעי וכל-חפץ, כי-לא יצמיח.  ו ובלייעל, כקוץ מונד כולהם:  כי-לא ביד, ייקחו.  ז ואיש ייגע בהם, יימלא ברזל ועץ חנית; ובאש, שרוף יישרפו בשבת.  {פ}

ח אלה שמות הגיבורים, אשר לדויד:  יושב בשבת תחכמוני ראש השלישי, הוא עדינו העצני--על-שמונה מאות חלל, בפעם אחת.  {ס}

ט ואחריו אלעזר בן-דודו, בן-אחוחי; בשלושה הגיבורים עם-דויד, בחרפם בפלשתים נאספו-שם למלחמה, ויעלו, איש ישראל.  י הוא קם ויך בפלשתים עד כי-יגעה ידו, ותדבק ידו אל-החרב, ויעש יהוה תשועה גדולה, ביום ההוא; והעם ישובו אחריו, אך-לפשט.  {ס}

יא ואחריו שמה בן-אגא, הררי; וייאספו פלשתים לחיה, ותהי-שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס, מפני פלשתים.  יב ויתייצב בתוך-החלקה ויצילהא, ויך את-פלשתים; ויעש יהוה, תשועה גדולה.  {ס}

יג ויירדו שלושה מהשלושים ראש, ויבואו אל-קציר אל-דויד--אל-מערת, עדולם; וחית פלשתים, חונה בעמק רפאים.  יד ודויד, אז במצודה; ומצב פלשתים, אז בית לחם.  טו ויתאווה דויד, ויאמר:  מי ישקני מים, מבור בית-לחם אשר בשער.  {ס}

טז ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלשתים, וישאבו-מים מבור בית-לחם אשר בשער, וישאו, ויביאו אל-דויד; ולא אבה לשתותם, ויסך אותם ליהוה.  יז ויאמר חלילה לי יהוה מעשותי זאת, הדם האנשים ההולכים בנפשותם, ולא אבה, לשתותם; אלה עשו, שלושת הגיבורים.  {ס}

יח ואבישי אחי יואב בן-צרויה, הוא ראש השלושה, והוא עורר את-חניתו, על-שלוש מאות חלל; ולו-שם, בשלושה.  יט מן-השלושה הכי נכבד, ויהי להם לשר; ועד-השלושה, לא-בא.  {ס}

כ ובניהו בן-יהוידע בן-איש-חיל רב-פעלים, מקבצאל; הוא הכה, את שני אריאל מואב, והוא ירד והכה את-הארי בתוך הבור, ביום השלג.  כא והוא-הכה את-איש מצרי איש מראה, וביד המצרי חנית, ויירד אליו, בשבט; ויגזול את-החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו.  כב אלה עשה, בניהו בן-יהוידע; ולו-שם, בשלושה הגיבורים.  כג מן-השלושים נכבד, ואל-השלושה לא-בא; וישימהו דויד,  {ר}
אל-משמעתו.  {ס}  כד עשהאל אחי-יואב, בשלושים; אלחנן בן-דודו,  {ר}
בית לחם.  {ס}  כה שמה, החרודי,  {ס}  אליקא,  {ר}
החרודי.  {ס}  כו חלץ, הפלטי,  {ס}  עירא  {ר}
בן-עיקש,  {ס}  התקועי.  {ס}  כז אביעזר,  {ר}
הענתותי,  {ס}  מבוניי, החושתי.  {ס}  כח צלמון,  {ר}
האחוחי,  {ס}  מהריי, הנטופתי.  {ס}  כט חלב בן-בענה,  {ר}
הנטופתי;  {ס}  איתיי, בן-ריביי, מגבעת, בני בנימין.  {ס}  ל בניהו,  {ר}
פרעתוני,  {ס}  הידיי, מנחלי געש.  {ס}  לא אבי-עלבון,  {ר}
הערבתי,  {ס}  עזמוות, הברחומי.  {ס}  לב אליחבא,  {ר}
השעלבוני,  {ס}  בני ישן, יהונתן.  {ס}  לג שמה,  {ר}
ההררי,  {ס}  אחיאם בן-שרר, האררי.  {ס}  לד אליפלט  {ר}
בן-אחסביי, בן-המעכתי;  {ס}  אליעם בן-אחיתופל,  {ר}
הגילוני.  {ס}  לה חצריי, הכרמלי,  {ס}  פעריי,  {ר}
הארבי.  {ס}  לו יגאל בן-נתן מצובה,  {ס}  בני  {ר}
הגדי.  {ס}  לז צלק, העמוני;  {ס}  נחריי,  {ר}
הבארותי--נושא, כלי יואב בן-צרויה.  {ס}  לח עירא,  {ר}
היתרי,  {ס}  גרב, היתרי.  {ס}  לט אורייה,  {ר}
החיתי--כול, שלושים ושבעה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?