תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


שיר השירים פרק ד

א הנך יפה רעייתי, הנך יפה--עינייך יונים, מבעד לצמתך; שערך כעדר העיזים, שגלשו מהר גלעד.  ב שינייך כעדר הקצובות, שעלו מן-הרחצה:  שכולם, מתאימות, ושכולה, אין בהם.  ג כחוט השני שפתותייך, ומדברך נאוה; כפלח הרימון רקתך, מבעד לצמתך.  ד כמגדל דויד צווארך, בנוי לתלפייות; אלף המגן תלוי עליו, כול שלטי הגיבורים.  ה שני שדייך כשני עופרים, תאומי צבייה, הרועים, בשושנים.  ו עד שיפוח היום, ונסו הצללים--אלך לי אל-הר המור, ואל-גבעת הלבונה.  ז כולך יפה רעייתי, ומום אין בך.  {ס}

ח איתי מלבנון כלה, איתי מלבנון תבואי; תשורי מראש אמנה, מראש שניר וחרמון, ממעונות אריות, מהררי נמרים.  ט ליבבתיני, אחותי כלה; ליבבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצוורונייך.  י מה-יפו דודייך, אחותי כלה; מה-טובו דודייך מיין, וריח שמנייך מכל-בשמים.  יא נופת תיטופנה שפתותייך, כלה; דבש וחלב תחת לשונך, וריח שלמותייך כריח לבנון.  {ס}

יב גן נעול, אחותי כלה; גל נעול, מעיין חתום.  יג שלחייך פרדס רימונים, עם פרי מגדים:  כפרים, עם-נרדים.  יד נרד וכרכום, קנה וקינמון, עם, כל-עצי לבונה; מור, ואהלות, עם, כל-ראשי בשמים.  טו מעיין גנים, באר מים חיים; ונוזלים, מן-לבנון.  טז עורי צפון ובואי תימן, הפיחי גני ייזלו בשמיו; יבוא דודי לגנו, ויאכל פרי מגדיו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שיר השירים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח